SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP TIỂU HỌC. NĂM HỌC 2021-2022

Do tình hình dịch bệnh Covid -19, ngày 8/12 tại trường tiểu học Yên Lạc, huyện Yên Thủy, Sở giáo dục và đào tạo tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện cấp tiểu học và giáo viên dạy giỏi tiết đọc thư viện cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Về dự và chỉ đạo hội thi có các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh. Về phía huyện có đ/c Cao Thị Thế Hiền, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, đc Quách Như Loan, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, các đồng chí chuyên viên phòng.

Tham dự hội thi đối với huyện Yên Thủy có 6 giáo viên tham gia, Trong đó có 2 giáo viên thi dạy giỏi tiết đọc thư viện cấp tỉnh năm học 2021-2022 với các nội dung giáo viên thực hành 01 tiết đọc thư viện với nội dung truyện trong thư viện hoặc truyện trong môn tiếng Việt các khối lớp, có sự tham gia của học sinh 01 lớp và 4 đồng chí thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học. theo đó mỗi giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục theo chủ đề cụ thể, một tiết sinh hoạt lớp hoặc trải nghiệm theo lớp. Bên cạnh đó, mỗi giáo viên phải trình bày báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. Sau 1 buổi tổ chức, hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện cấp tiểu học và giáo viên dạy giỏi tiết đọc thư viện cấp tỉnh năm học 2021-2022 đã thành công tốt đẹp, các đồng chí tham dự đều được đánh giá hoàn thành tốt các phần thi. Kết quả sẽ được Sở giáo dục và đào tạo chấm điểm và công bố cùng với hội thi các huyện khác.

Thông qua hội thi cho thấy sự quan tâm của các nhà trường trên địa bàn huyện trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, công tác tự học, tự bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm lớp.

Trung tậm VHTT&TT                                                                                                       Phòng GD&ĐT Yên Thuỷ

                                                                                                                                                          14/12/2021