Hướng dẫn sử dụng nhắn tin điện từ bằng phần mềm SMAS

Hướng dẫn đơn giản cách sử dụng nhắn tin điện tử bằng phần SMAS bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh (smart phone). Cách thay đổi số điện thoại của phụ huynh học sinh. Các lấy lại mật khẩu cho tài khoản cá nhân.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Bước 3: Thực hiện đăng nhập

Lần đầu đăng nhập màn hình có thể xuất hiện

như hình. Thầy cô chọn đồng ý hoặc cho phép

- Nhập tài khoản cá nhân vào dòng “Tài khoản”

- Nhập mật khẩu vào dòng “Mật khẩu”