Hoạt động trải nghiệm sáng tạo tháng 12 của học sinh trường THCS Yên Lạc chủ đề " NGƯỜI LÍNH TRONG MẮT EM"

Trải nghiệm sáng tạo tháng 12 chủ đề " NGƯỜI LÍNH TRONG MẮT EM"