08/12/18  Thông báo từ Sở  10418
Ban Tư vấn tâm lý học đường trường THCS Đa Phúc kết hợp với Liên Đội trường THCS Đa Phúc tổ chức Hội thi "Tìm hiểu phòng chống bạo lực học đường"
 15/01/18  Tin tức - Sự kiện  38873
Ngày 02 tháng 12 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Sơn đã tổ chức Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở huyện Lương Sơn, năm học 2017-2018